giganto www/id

zwycięska propozycja w ogólnopolskim konkursie na identyfikację firmową producenta gigantycznych tablic reklamowych. w ramach konkursu wykonałem logo oraz pełną identyfikację, łącznie z projektem boków tablic. po wygranym konkursie firma giganto zleciła mi także wykonanie projektu nowej strony internetowej, który ostatecznie nie został wdrożony. wykonane przeze mnie logo można oglądać przy autostradach i drogach ekspresowych w całym kraju.

data: 2015r. na zlecenie: konkursowe